ข่าวสาร

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

Author: supattra peungkusol/Thursday, November 9, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 เนื่อจากคณะฯได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 10 และ ชั้น 11 ขณะนี้เริ่มใช้ห้องเรียนได้แล้ว จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ดังเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (485)/Comments (0)

Documents to download

x