ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2,3,4

Author: supattra peungkusol/Tuesday, November 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2-3 จะเริ่มเรียนหลัง 8 ม.ค. 2561 โดยแจ้งลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลสมัครในภายหลัง

สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 จะจัดในเดือน ธ.ค. 2560
ตามหลักสูตรต่อไปนี้

*ทั้งนี้จะขอปิดรับการสมัครในวันที่ 11 ธันวาคม 2560

นิสิตสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครเรียนได้ตามลิงค์ที่แนบค่ะ

1.หลักสูตร English for Business Email Writing เรียน 12 ชม. (สำหรับนิสิตปี 4) (20-21 ธันวาคม 2560) 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf9A8RouBXm32j3KL…/viewform

2.หลักสูตร English for Job Interview เรียน 12 ชม. (สำหรับนิสิตปี 4) (20-21 ธันวาคม 2560) เวลา 9.00 - 16.00 น. 
https://goo.gl/forms/6dAGtFzTMdkfnHZ43

3.หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC เรียน 30 ชม. (สำหรับนิสิตปี 4) (18-21 ธันวาคม 2560) เวลา 9.00 - 16.00 น. 
จัดสอบ (22 ธันวาคม 2560) เวลา 9.00 - 12.00 น. ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560
https://goo.gl/forms/Nw1gJ013FRuwO4xQ2

4.หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL/IELTS เรียน 30 ชม.(สำหรับนิสิตปี 4)...https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdiq1A_923nMObFll…/viewform

5.หลักสูตร English for Airline เรียน 12 ชม. (สำหรับนิสิตปี 4) (20-21 ธันวาคม 2560) (สำหรับนิสิตปี 4) (20-21 ธันวาคม 2560) เวลา 9.00 - 16.00 น.https://docs.google.com/…/1FAIpQLScVIQdj1nNVfzTea8…/viewform

Print

Number of views (810)/Comments (0)

x