ข่าวสาร

อบรมฟรีฝ่ายบริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2

Author: nantawat/Friday, January 26, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

อบรมฟรีฝ่ายบริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Listening & Speaking I เรียน 20 ชม. (สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์)

เรียนวันที่ 9, 16 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 16, 23, 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

https://goo.gl/forms/XMJC5wowgF0TjK4F3

 

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Grammar I เรียน 20 ชม. (สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์)

เรียนวันที่ 9, 16 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 16, 23, 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.         

https://goo.gl/forms/zYmQE879L1JlXhpt1

 

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC เรียน 30 ชม. (สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์)

เรียนวันอังคารที่ 6, 13, 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 8, 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วันพุธที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

https://goo.gl/forms/d2OyBdN6DDYvVDG62

Print

Number of views (558)/Comments (0)

x