ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เรื่องวิจารณ์วรรณกรรม”

Author: nantawat/Friday, January 26, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เรื่องวิจารณ์วรรณกรรม” 
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม  2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.  (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น.)  
ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หอนาฬิกา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สำรองที่นั่งได้ทาง  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_ToL0Qyup8SNG5GiJgep5-x6WrXMydYUmZbrSaygRBALiA/viewform?usp=sf_link  หรือทาง QR code ในโปสเตอร์ 
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2601770-7 ต่อ 16271

Print

Number of views (763)/Comments (0)

x