ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Leadership Development Program" ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Author: chutima solgosoom/Tuesday, February 20, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "Leadership Development Program" ขึ้นเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป้นการสร้างสัมพันธ์อีนดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา โดยกำหนดจัด 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 49     วันที่ 1 -3 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 50     วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพัชรีย์ ขำผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทร. 02-071-2977 หรือ 02-071-2978 หรือ ตามเอกสารดังแนบ

 

 

 

Print

Number of views (453)/Comments (0)

Documents to download

x