ข่าวสาร

องค์การเวิร์ลแชร์เข้าพบสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์

องค์การเวิร์ลแชร์เข้าพบสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์

Author: chutima solgosoom/Friday, February 23, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแนะนำองค์การขององค์การเวิร์ลแชร์ ซึ่งได้เข้าพบกับสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตึกคณะมนุษยศาสตร์

 

Print

Number of views (495)/Comments (0)

x