ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

Author: chutima solgosoom/Friday, February 23, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2018 จึงเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

สามารถส่งแบบตอนรับการเข้าร่วมสัมมนา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 หรือ e-mail : pimphatsara@absolutealliances.com ; info@absolutealliances.com 

 

Print

Number of views (569)/Comments (0)

Documents to download

x