ข่าวสาร

การร่วมเตรียมการผลิตรายการของผู้บริหาร Thai PBSและคณะมนุษยศาสตร์

Author: chutima solgosoom/Friday, February 23, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

/Portals/60/thumbnail_IMG_2892.jpg

ประชาสัมพันธ์การร่วมเตรียมการผลิตรายการของผู้บริหาร Thai PBSและคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์

Print

Number of views (425)/Comments (0)