ข่าวสาร

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มศว

Author: nantawat/Monday, March 19, 2018/Categories: ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มศว

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/Sk3Efr

Print

Number of views (799)/Comments (0)

x