ข่าวสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรม "ก้าวเป็นพิธีกรอย่างมั่นใจ"

Author: nantawat/Thursday, March 22, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรม "ก้าวเป็นพิธีกรอย่างมั่นใจ" ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของหลักสูตรฯ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

 

 

Print

Number of views (464)/Comments (0)

Documents to download

x