ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “ปรับมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ปัญญาประดิษฐ์ & สตารท์อัพ”

Author: nantawat/Monday, March 26, 2018/Categories: ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “ปรับมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ปัญญาประดิษฐ์ & สตารท์อัพ”

“REFRAME ENGLISH LEARNING: AI & STARTUP”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการเสวนา “ปรับมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ปัญญาประดิษฐ์ & สตารท์อัพ” “REFRAME ENGLISH LEARNING: AI & STARTUP”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และปรับการเรียนรู้ให้เกิด Imagination Inspiration Insight Intuition

วิทยากรโดยคนรุ่นใหม่  

คุณสุร วรรณคำ (พี่หยก) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ผู้จัดการกับ Big Dataและค้นหาพัฒนา algorithm สำหรับ AI จากบริษัท Microsoft Corporation, Redmond, Washington USA จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาโทภาษาอังกฤษ เอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มศว และ

คุณกวิน บุญทวีสมบูรณ์ (พี่แก๊บ)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวินการ์เมนท์ จำกัด และเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาโทภาษาอังกฤษ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์ มศว

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-11.20 น. ณ อาคาร 2 ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ 

ร่วมจัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล และ ทีม ENG GREED นิสิตปริญญาตรี โท ที่เรียนรายวิชา EN203 206 381 525

Print

Number of views (682)/Comments (0)

x