ข่าวสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Author: nantawat/Thursday, September 28, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร

Print

Number of views (214)/Comments (0)

Documents to download

x