ข่าวสาร

หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ(Sabbatical Leave)

Author: nantawat/Friday, May 11, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ(Sabbatical Leave)

Print

Number of views (317)/Comments (0)

Documents to download

x