ข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2492

Author: nantawat/Friday, June 15, 2018/Categories: ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2492
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2492 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหลักฐานที่ใช้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้
1. นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ
2. นางสาวลักษณา ต้องตา
3. นางสาวสุพัตรา กอนใย
4. นางสาวชนิษฎา เพิ่มการเจริญ
5. นางสาวนุสรา มัดฮาซัน
6. นายวุฒิพร ศกุนะสิงห์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 221 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 
1. สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 10.00 น. 
2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 – 12.00 น

Print

Number of views (682)/Comments (0)

Documents to download

x