ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ

Author: nantawat/Friday, July 20, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับผศ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Print

Number of views (633)/Comments (0)

Documents to download

x