ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อนิสิตและตารางเรียน โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

ประกาศรายชื่อนิสิตและตารางเรียน โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Monday, July 30, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนิสิต และตารางเรียน
โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)

เริ่มเรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
ณ คณะมนุษยศาสตร์

Print

Number of views (799)/Comments (0)

Documents to download

x