ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี”

Author: nantawat/Friday, August 17, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี”
กำหนดการ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี”
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 242 
                                                
09.30 – 10.00  น.    ลงทะเบียน
10.00 - 11.00  น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ ห้อง 242 
11.00 – 12.00  น.    คณบดีมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถง ชั้น 2 
13.00 - 13.30  น.     พิธีเปิด ณ ห้อง 1101
                                 - คณบดีกล่าวเปิดงาน
                                 - นิสิตกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์
13.30 - 16.00 น.          - พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 
                                 - พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์
                                 - พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
                                 - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
                                 - พิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์
16.00 – 16.30 น.    พิธีปิด

Print

Number of views (546)/Comments (0)

x