ข่าวสาร

Monday, September 18, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (21)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญชวนชาว มศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ท่านสามารถทำแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ ออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/happyswu หรือสแกน QR code ตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 18, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (11)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 13, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (25)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 13, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (29)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 12, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (21)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last