ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 30 กันยายน 2560

*** นิสิตผู้เข้าสอบทุกคน โปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ 

*** โปรดนำบัตรนิสิต (ไม่หมดอายุ หากตรวจสอบแล้วบัตรนิสิตหมดอายุ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบโดยทันที) และ บัตรประชาชน แสดงตนก่อนการเข้าห้องสอบ

*** นิสิตที่มีความพิการจะต้องนำใบรับรองแพทย์มายืนยันตนก่อนเข้าห้องสอบ

*** โปรดมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, September 27, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (547)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 26, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (352)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 26, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (381)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 26, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (365)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 26, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (310)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First567891011121314Last