ข่าวสาร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-5 กันยายน 2560

หลักสูตรที่เปิดสอน วันเริ่มเรียน วัน เวลา เรียน ราคา ระยะเวลา

 * English Communication 11 ก.ย. 60 18.00-19.40 น. (จ, พ)3,500 บ. 40 คาบ

* Grammar + Reading 11 ก.ย. 60 18.00-19.40 น. (จ, พ)3,500 บ. 40 คาบ

* Grammar 9 ก.ย. 60 09.00-10.40 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ

* Reading 9 ก.ย. 60 10.40-12.20 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ

* Writing 9 ก.ย. 60 09.00-12.20 น. (ส) 4,000 บ. 40 คาบ

* Business English 9 ก.ย. 60 13.00 -16.20 น. (ส) 4,000 บ. 40 คาบ

* Conversation 9 ก.ย. 60 13.00-16.20 น. (ส) 3,500 บ. 40 คาบ

* TOEIC 11 ก.ย. 60 09.00- 14.40 น. (จ) 6,000 บ. 60 คาบ

* IELTS 11 ก.ย. 60 09.00- 14.40 น. (จ) 6,000 บ. 60 คาบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 16292,16121,16220,16221

สมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ตามวันและเวลาราชการ

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและนำสลิปใบโอนเงินส่งอีเมล์ หรือ fax ตามอีเมลและหมายเลขในใบสมัคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา

Saturday, July 29, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (1562)/Comments (0)/
Tags:

กำหนดการและใบตอบรับโครงการปฐมนิเทศพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ขอแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และนักเรียนที่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รอบ๓) สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ โปรดดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวและตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศส่งกลับมาภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

 

Monday, July 24, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (216)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 19, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (155)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 19, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (121)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 19, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (127)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First567891011121314Last