ข่าวสาร

Tuesday, September 12, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (134)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Reserch Scholarship Program (JRS)

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Reserch Scholarship Program (JRS) , Thai visiting Scholar Program (TVS) , U.S.- Asean Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

Tuesday, September 12, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (165)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญร่วมงานกฐินพระราชทานประจำปี 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 11, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (129)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560

มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ และบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แจ้งความจำนงและรายชื่อในการขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์แจ้งชื่อได้ที่ นางประกาย  แพงคูณ ภายใน 20 ตุลาคม 2560  พร้อมทั้งชำระเงินล่วงหน้าค่าวัคซีนและค่าฉีด รวม 650 บาท ที่นางประกาย เช่นเดียวกัน เพื่อทางคณะฯจะรวบรวมส่งไปยัง มศว คลินิก ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 11, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (120)/Comments (0)/
Tags:

บริษัทคิดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ รับสมัครนิสิตฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครนิสิตฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาตะวันออก และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 11, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (158)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First567891011121314Last