ข่าวสาร

Friday, October 28, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (524)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกรับทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

โดยผู้สนใจสามารถเขียน Essay เรื่อง Where they would like to study abroad ส่งมาที่ www.study-without-borders.com/scholarships ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน 5,000 ปอนด์ ส่งผลงานได้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (412)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (345)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครทุนได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล) หรือ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นายกฤษฎา  สารทอง) เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 16292,11032 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

Tuesday, October 4, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (648)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 2, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (356)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First234567891011