ข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

มศว คลินิก ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ หรือบุคลากรที่เคยเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แจ้งความจำนงและแจ้งรายชื่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมชำระเงินค่าวัคซีนล่วงหน้า ในราคา 650 บาท โดยคณะมนุษยศาสตร์ท่านสามารถแจ้งรายชื่อและชำระเงินล่วงหน้าได้ที่นางประกาย  แพงคูณ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนางประกาย จะนำรายชื่อและจำนวนเงินส่งไปที่ มศว คลินิก และให้ทางคลินิกดำเนินการออกใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ให้ท่านต่อไป ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Tuesday, November 1, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (443)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 28, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (534)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกรับทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

โดยผู้สนใจสามารถเขียน Essay เรื่อง Where they would like to study abroad ส่งมาที่ www.study-without-borders.com/scholarships ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน 5,000 ปอนด์ ส่งผลงานได้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (427)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (355)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครทุนได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล) หรือ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นายกฤษฎา  สารทอง) เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 16292,11032 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

Tuesday, October 4, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (664)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First234567891011