ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2560 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2560 (รอบที่ 3) 

Friday, June 9, 2017/Author: nantawat/Number of views (586)/Comments (0)/
Tags:

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMAHAM) ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMAHAM) ประจำปีการศึกษา 2560
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

2.      ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)

3.      มีความประพฤติดี

4.      ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

5.      ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

6.      กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน

7.      ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม

 

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

Friday, June 2, 2017/Author: nantawat/Number of views (670)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษวัยหนุ่มสาว (Fulbright)ประจำปี 2561

รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษวัยหนุ่มสาว (Fulbright)ประจำปี 2561
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistance Pregame (FLTA)ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Sunday, May 14, 2017/Author: nantawat/Number of views (750)/Comments (0)/
Tags:

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

Wednesday, April 5, 2017/Author: nantawat/Number of views (556)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 8, 2017/Author: Anonym/Number of views (630)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First45678101213