ข่าวสาร

Wednesday, August 17, 2016/Author: Anonym/Number of views (404)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 17, 2016/Author: Anonym/Number of views (391)/Comments (0)/
Tags:

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม 2559

หลักสูตรที่เปิดสอน       

* Grammar                   

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59              09.00-10.40 น.  (ส)     2,000 บ.    20 คาบ

* Reading                     

  เริ่มเรียน  1  ต.ค. 59             10.40-12.20 น.  (ส)     2,000 บ.    20 คาบ

* Business English        

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59             09.00-12.20 น.   (ส)    4,000 บ.    40 คาบ

* Conversation                

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59            13.00-16.20 น.  (ส)  3,500 บ.        40 คาบ

* Writing                        

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59              09.00-12.20 น.  (ส)  4,000 บ.      40 คาบ

* TOEIC                          

 เริ่มเรียน 2  ต.ค. 59            09.00- 14.40 น. (อา)   6,000 บ.     60 คาบ

* TOEFL               &a

Wednesday, August 17, 2016/Author: Anonym/Number of views (1951)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 11, 2016/Author: Anonym/Number of views (406)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 11, 2016/Author: Anonym/Number of views (407)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First102103104105106107108109110111Last