ข่าวสาร

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ที่ http://ird.oop.swu.ac.th และส่งใบสมัครกลับมาที่นายกฤษฎา  สารทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 11032 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมา

Tuesday, January 10, 2017/Author: Anonym/Number of views (650)/Comments (0)/
Tags:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ www.bic.moe.go.th ส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Monday, November 14, 2016/Author: Anonym/Number of views (508)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, November 10, 2016/Author: Anonym/Number of views (692)/Comments (0)/
Tags:

ขอความอนุเคราะห์แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

มศว คลินิก ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ หรือบุคลากรที่เคยเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แจ้งความจำนงและแจ้งรายชื่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมชำระเงินค่าวัคซีนล่วงหน้า ในราคา 650 บาท โดยคณะมนุษยศาสตร์ท่านสามารถแจ้งรายชื่อและชำระเงินล่วงหน้าได้ที่นางประกาย  แพงคูณ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนางประกาย จะนำรายชื่อและจำนวนเงินส่งไปที่ มศว คลินิก และให้ทางคลินิกดำเนินการออกใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ให้ท่านต่อไป ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Tuesday, November 1, 2016/Author: Anonym/Number of views (541)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 28, 2016/Author: Anonym/Number of views (614)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First4567891113