ข่าวสาร

Tuesday, June 21, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (362)/Comments (0)/
Tags:

ข้อมูลสำคัญสำหรับนิสิตวิชาโทภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลสำคัญสำหรับนิสิตวิชาโทภาษาอังกฤษ Download

รายชื่อนิสิตและกลุ่มเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษ Download

Tuesday, June 14, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (464)/Comments (0)/
Tags:
Monday, June 13, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (517)/Comments (0)/
Tags:

ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ จากเดิม รับสมัครถึง 8 มิถุนายน 2559 เปลี่ยนเป็น รับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2559
รายละเอียดดูได้ตามเอกสารที่แนบมา Download

Monday, June 13, 2016/Author: Nantawat Kanyathong/Number of views (563)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิชาโทภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Download

ข้อมูลสำคัญสำหรับนิสิตวิชาโทภาษาอังกฤษ Download

แผนการศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษ Download

 

นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาตามลิงค์ด้านล่าง

Download

รายงานตัวเข้าศึกษาภายใน 15 มิถุนายน 2559

Monday, June 13, 2016/Author: Nantawat Kanyathong/Number of views (552)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First103104105106107108109110111112