ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกรับทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

โดยผู้สนใจสามารถเขียน Essay เรื่อง Where they would like to study abroad ส่งมาที่ www.study-without-borders.com/scholarships ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน 5,000 ปอนด์ ส่งผลงานได้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, October 19, 2016/Author: Anonym/Number of views (502)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 19, 2016/Author: Anonym/Number of views (414)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครทุนได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล) หรือ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นายกฤษฎา  สารทอง) เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 16292,11032 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

Tuesday, October 4, 2016/Author: Anonym/Number of views (745)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 2, 2016/Author: Anonym/Number of views (419)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 29, 2016/Author: Anonym/Number of views (336)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First4567891012