ข่าวสาร

Monday, September 5, 2016/Author: Anonym/Number of views (462)/Comments (0)/
Tags:
Monday, September 5, 2016/Author: Anonym/Number of views (412)/Comments (0)/
Tags:
Monday, September 5, 2016/Author: Anonym/Number of views (354)/Comments (0)/
Tags:
Monday, September 5, 2016/Author: Anonym/Number of views (474)/Comments (0)/
Tags:

บิดาอาจารย์กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ถึงแก่กรรม

ประกาศ

      ด้วยนายโกศัลย์  บูรณสินวัฒนกูล บิดาอาจารย์กิ่งกาญจน์  บูรณสินวัฒนกูล   ถึงแก่กรรม ตั้งสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กันยายน  2559  เวลา 19.00 น. ณ วัดบางนานอก  กรุงเทพฯ  คณะมนุษยศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่  5  กันยายน  2559 และมีพิธีฌาปนกิจศพในวันอังคารที่ 6  กันยายน  2559  เวลา 17.00 น.

      อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรถยนต์ท่านที่ประสงค์จะไปร่วมงานทั้งวันที่ 5 และ 6 กันยายน 2559 กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวณัฐชยา  จันทสิทธิ์  โทร. 16205 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 กันยายน 2559

 

                                     สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

Friday, September 2, 2016/Author: Anonym/Number of views (461)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First117118119120122124125126Last