ข่าวสาร

Wednesday, October 19, 2016/Author: Anonym/Number of views (444)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครทุนได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล) หรือ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นายกฤษฎา  สารทอง) เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 16292,11032 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

Tuesday, October 4, 2016/Author: Anonym/Number of views (776)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 2, 2016/Author: Anonym/Number of views (442)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 29, 2016/Author: Anonym/Number of views (356)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 25, 2016/Author: Anonym/Number of views (466)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First456789101113