ข่าวสาร

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Reserch Scholarship Program (JRS)

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Reserch Scholarship Program (JRS) , Thai visiting Scholar Program (TVS) , U.S.- Asean Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

Tuesday, September 12, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (50)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญร่วมงานกฐินพระราชทานประจำปี 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 11, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (26)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560

มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ และบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แจ้งความจำนงและรายชื่อในการขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์แจ้งชื่อได้ที่ นางประกาย  แพงคูณ ภายใน 20 ตุลาคม 2560  พร้อมทั้งชำระเงินล่วงหน้าค่าวัคซีนและค่าฉีด รวม 650 บาท ที่นางประกาย เช่นเดียวกัน เพื่อทางคณะฯจะรวบรวมส่งไปยัง มศว คลินิก ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 11, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (31)/Comments (0)/
Tags:

บริษัทคิดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ รับสมัครนิสิตฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครนิสิตฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาตะวันออก และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 11, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (64)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ Juniata College, USA

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่นางสาวสุพัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โถงชั้น 1 หน้าลิฟต์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์

***นิสิตเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครมาให้ครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารที่แนบมา

Friday, September 8, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (217)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last