ข่าวสาร

รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษวัยหนุ่มสาว (Fulbright)ประจำปี 2561

รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษวัยหนุ่มสาว (Fulbright)ประจำปี 2561
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistance Pregame (FLTA)ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Sunday, May 14, 2017/Author: nantawat/Number of views (397)/Comments (0)/
Tags:

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

Wednesday, April 5, 2017/Author: nantawat/Number of views (259)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 8, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (245)/Comments (0)/
Tags:

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ที่ http://ird.oop.swu.ac.th และส่งใบสมัครกลับมาที่นายกฤษฎา  สารทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 11032 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมา

Tuesday, January 10, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (320)/Comments (0)/
Tags:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ www.bic.moe.go.th ส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Monday, November 14, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (226)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234