ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครทุนได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล) หรือ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (นายกฤษฎา  สารทอง) เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 16292,11032 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

Tuesday, October 4, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (447)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 2, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (188)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 29, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (172)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 25, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (211)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234