ข่าวสาร

Wednesday, October 26, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (157)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (213)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 20, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (290)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 20, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (279)/Comments (0)/
Tags:

การปรับปรุงแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณา ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload6

Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (189)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234567