ข่าวสาร

การปรับปรุงแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณา ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload6

Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (162)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (182)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (159)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 6, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (180)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NIDA Research Excellence Forum

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Monday, September 5, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (159)/Comments (0)/
Tags:
RSS
123456