ข่าวสาร

Wednesday, November 8, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (445)/Comments (0)/
Tags:

คณะมนุษยศาสตร์เปิดโครงการอบรมภาษาตะวันออก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 1/2561

 หลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้
🇨🇳️
ภาษาจีน ระดับต้น 1 
ภาษาจีน ระดับต้น 2 
ภาษาจีน ระดับต้น 3 
ภาษาจีน ระดับต้น 4 
ภาษาจีน ระดับต้น 5 
ภาษาจีน ระดับกลาง 4 
การฟัง - พูดภาษาจีน 1 
ภาษาจีน ระดับสูง 1 
เตรียมสอบ PAT 7.4

🇯🇵️ ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 1 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 2 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 3 
เตรียมสอบวัดระดับ N 3 
เตรียมสอบวัดระดับ N 4

🇰🇷️ 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 5 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 6 
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2 

เรียนเฉพาะวันเสาร์

เริ่มเรียนวันที่ 20 มกราคม 2560
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-649-5000 ต่อ 16121 หรือทาง www.facebook.com/swu.cjk
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, November 8, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (2861)/Comments (0)/
Tags:

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอน      ได้แก่

* English Communication            3,500 บ.     

* Grammar + Reading                   3,500 บ.     

* Grammar                                     2,000 บ.    

* Reading                                       2,000 บ.    

* Business English                       4,000 บ.   

* Writing                                         4,000 บ.    

* Conversation                               3,500 บ.    

* TOEIC                                           6,000 บ.     

* TOEFL                                           6,000 บ. 

พิเศษ ! เรียน  Grammar ควบ Reading  วันเสาร์   ลดเหลือ 3,500 บ.

* สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 พฤศจิกายน 2560

สนใจส

Monday, November 6, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (1538)/Comments (0)/
Tags:
Friday, November 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (317)/Comments (0)/
Tags:
Friday, November 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (426)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last