ข่าวสาร

Friday, September 1, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (54)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 1, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (37)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 28, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (64)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญไปเป็นเกียรติร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

หากท่านผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อของท่านได้ที่นางประกาย  แพงคูณ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11031 ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2560

Friday, August 25, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (61)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ TOEIC รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560


การสอบ TOEIC นิสิตต้องเตรียมบัตรประชาชน และ บัตรนิสิต ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
ก่อนเข้าสอบโปรดดูรายชื่อและเซ็นชื่อก่อนเข้าห้องสอบ
วันรับผลสอบ TOEIC หากนิสิตไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้เพื่อนมารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และแต่งกายสุภาพมารับผลสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับผลสอบ รับผลสอบได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

*สำหรับนิสิตที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์โปรดนำใบรับรองแพทย์มายืนยันก่อนการเข้าสอบด้วย

 

รายชื่อผู้เข้าสอบดูได้ตามเอกสารที่แนบมา
 

Thursday, August 24, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (199)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last