ข่าวสาร

Friday, November 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (352)/Comments (0)/
Tags:
Friday, November 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (338)/Comments (0)/
Tags:
Friday, November 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (345)/Comments (0)/
Tags:
Friday, November 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (349)/Comments (0)/
Tags:

ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีดอธิการบดี มศว

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตบางขุนพรหม เขตพระนคร 

โดย มศว จะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมา

Wednesday, November 1, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (294)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last