ข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์เสนอรายชื่อหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักของรายวิชาหลัก/บังคับ/แกน/ศึกษาทั่วไป

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง  ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้ใช้งาน โดยในปีงบประมาฯ 2560 นี้ สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 29 ฐาน  ในการนี้สำนักหอสมุดกลางขอความกรุณาคณาจารย์เสนอเฉพาะหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ/วิชาเอกบังคบ/วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หรือวิชาบังคับใดๆที่นิสิตส่วนใหญ่ของคณะจำเป็นต้องใช้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560  เสนอรายชื่อผ่านระบบ CLBS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดการเสนอซื้อหนังสือสามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบมา 

Tuesday, November 1, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (207)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 28, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (418)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 28, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (178)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศเลื่อนวันเปิดอบรมภาษาอังกฤษชุมชน คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศเลื่อนวันเปิดอบรมภาษาอังกฤษชุมชน

และเปิดรับสมัครผู้สนใจไปจนถึง 13 มกราคม 2560 

สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์หรืออีเมล์ ไปแจ้งล่วงหน้าแล้ว                      

 Grammar, Reading,

 English Communication

เรียนทุกวันจันทร์ + พุธ

เลื่อนไปเปิด  16  มกราคม  2560

 

 Grammar, Reading

 Business English

 Writing

 Conversation

เรียนทุกวันเสาร์

เลื่อนไปเปิด  21  มกราคม  2560

 

 TOEIC

 TOEFL

เรียนทุกวันอาทิตย์

เลื่อนไปเปิด  22  มกราคม  2560

 

* ทั้งนี้ วันเปิดเรียนท่านสามารถดูป้ายห้องเรียนได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น1 ห้อง 212 และหากมีปัญหาอะไร ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่ห้องประชาสัมพันธ์นะคะ หรือ โทร 02 649 5000 ต่อ 16292 และ 096-737-7129

ขอบคุณค่ะ

Thursday, October 27, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (1313)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 26, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (187)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First58596061626364656667Last