ข่าวสาร

Friday, October 6, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (153)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 4, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (128)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 4, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (114)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 4, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (114)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 30 กันยายน 2560

*** นิสิตผู้เข้าสอบทุกคน โปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ 

*** โปรดนำบัตรนิสิต (ไม่หมดอายุ หากตรวจสอบแล้วบัตรนิสิตหมดอายุ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบโดยทันที) และ บัตรประชาชน แสดงตนก่อนการเข้าห้องสอบ

*** นิสิตที่มีความพิการจะต้องนำใบรับรองแพทย์มายืนยันตนก่อนเข้าห้องสอบ

*** โปรดมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, September 27, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (311)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First234567891011Last