ข่าวสาร

Wednesday, August 9, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (125)/Comments (0)/
Tags:

โครงการอบรมภาษาตะวันออก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2560 เปิดรับสมัครแล้ว

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 5

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 6

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

36 ชั่วโมง

4,600 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 2 

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

Wednesday, August 9, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (1593)/Comments (0)/
Tags:
Friday, August 4, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (183)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 เวลา และสถานที่สอบ TOEIC รอบวันที่ 5 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ เวลา และสถานที่สอบ ได้ตามเอกสารที่แนบมา

Thursday, August 3, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (1165)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 2, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (108)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First3456789101112Last