ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา"

ในวันศุกร์ที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี และขอเชิญชวนท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขาว-ดำ-เทา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

Wednesday, August 2, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 2, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (119)/Comments (0)/
Tags:

นิสิตชั้นปีที่ 1 โปรดตรวจสอบรายชื่อนิสิต ที่ลงทะเบียนสอบโทอิค วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

นิสิตชั้นปีที่ 1 โปรดตรวจสอบ รายชื่อนิสิต ที่ลงทะเบียนสอบโทอิค วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 หากมีข้อแก้ไข ให้ติดต่อที่ห้อง 212 ตึกคณะ ในวันที่ 2 สิงหาคม ระหว่าง 8.30-13.30 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมา

Tuesday, August 1, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (990)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, August 1, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (125)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 31, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (1097)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First45678910111213Last