ข่าวสาร

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

Wednesday, April 5, 2017/Author: nantawat/Number of views (429)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 8, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (488)/Comments (0)/
Tags:

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ที่ http://ird.oop.swu.ac.th และส่งใบสมัครกลับมาที่นายกฤษฎา  สารทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 11032 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมา

Tuesday, January 10, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (551)/Comments (0)/
Tags:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ www.bic.moe.go.th ส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Monday, November 14, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (430)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, November 10, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (610)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First234567891011