Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม "กิจกรรมการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk #3" ในหัวข้อ “โอกาสทางการศึกษา”
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม "กิจกรรมการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk #3" ในหัวข้อ “โอกาสทางการศึกษา”

🎉กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk #3🎉

ปีนี้เรามาในหัวข้อใหญ่ “โอกาสทางการศึกษา”📚

สำหรับการประกวด HU Talk #3 ในรอบที่ 1 นั้น ทุกคนสามารถร่วมกันแชร์ไอเดีย ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ของคุณที่เกี่ยวกับ ‘โอกาสทางการศึกษา’ ผ่านทางคลิปวิดิโอสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 2 นาที🎥 หรือผ่านทางอินโฟกราฟิกขนาด A4🖌

และส่งงานสุดสร้างสรรค์มาได้ที่ https://forms.gle/e1T3ZFRSdrjnPgHTA

⏱ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2565⏱

**สามารถศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน และส่งผลงานได้ ผ่านการสแกน QR Code ในโปสเตอร์**

*พิเศษ* นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 10 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความได้ที่ Facebook: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์เข้าประกวดในรอบที่ 2 เพื่อลุ้นรับเกียรติบัตร และของรางวัล🥇🥈🥉🏅

- รายละเอียดการแข่งขันรอบที่ 2 จะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลที่นิสิตใช้สมัคร✉️

 

🎉We are back again with HU Talk #3 Creative Speaking Contest. This year’s topic is “Educational Opportunity”🎉

For the 1st round of the HU Talk #3 Contest, you can share your ideas, opinions or experiences about ‘Education Opportunity’ via short video clips🎥 (not more than 2 minutes), or via A4 size infographic🖌.

Send your creative work to https://forms.gle/e1T3ZFRSdrjnPgHTA

⏱Today - 14th March 2022⏱

**The scoring criteria and work submission guideline can be reached by scanning the QR Code.**

*Special note* Every student who participates in the contest will receive 10 hours of elective activity.

If you have any questions, send your message to Facebook: Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

Remarks:

-For the contestants who are selected to be in the 2nd round, you will have a chance to win a certificate and special reward.🥇🥈🥉🏅

-The details of the 2nd round of the competition will be informed via email that the contestants used to apply for the contest.✉️

#HUTalk #HUTalk3 #โอกาสทางการศึกษา

Previous Article การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท Know are Learning จำกัด
Next Article คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 11 เมษายน 2565
Print
560 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top