คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

ข่าวสาร

การเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 2564 ในรูปแบบ new normal

การเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 2564 ในรูปแบบ new normal

[สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว]

การเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 2564 ในรูปแบบ new normal

เนื่องจากสถานการณ์โควิดมีความรุนแรง ทางสโมสรนิสิตฯ จึงต้องจัดการเลือกตั้งประธานผ่าน Google form https://firebasehostingproxy.page.link/.../TnPVpUvLUM4ahuRs6

และเพื่อให้การเลือกตั้งมีช่องโหว่น้อยที่สุดและยุติธรรมมากที่สุด ทางผู้จัดทำจึงตัดสินใจว่าจะส่งคำเชิญให้ทำแบบฟอร์มการเลือกตั้งผ่านทาง E-mail (ผู้ที่ได้รับคำเชิญทาง E-mail เท่านั้นถึงจะเลือกตั้งใน Google form ได้)

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนิสิตที่สนใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กรอกชื่อ-นามสกุล ชั้นปี และ E-mail เพื่อที่ทางผู้จัดจะได้ส่งคำเชิญฟอร์มการเลือกตั้งไปให้ทางE-mail ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

สามารถกรอกได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2564

มาร่วมใช้สิทธิใช้เสียงไปด้วยกันนะครับ/ค่ะ

Humanities Students’ Council President Election 2021 in New Normal Style

According to the severe spread of the COVID-19, we need to vote for our new student council president via the online platforms. Please complete the form below by February 14, 2021. Then, all eligible voters will be sent the invitations to vote via the emails which they have provided in the form.

The link to the form:

https://firebasehostingproxy.page.link/.../TnPVpUvLUM4ahuRs6.

The election organizers will send the voter invitations to you on 20 - 21 February 2021 8.00 am - 04.00 pm

Previous Article ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
Next Article เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง"
Print
288 Rate this article:
5.0

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top