Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
Prapawan Tantrakul

กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร]

 

กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

ขอให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนที่ https://forms.gle/Y5uExkvWUZr19iHdA

(นิสิตที่รายงานตัวรอบที่ 3-4 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับคุณจิรกฤต ยศประสิทธิ์ ศิษย์เก่าเอกภาษาไทย กศ.บ. ที่ได้รับ "รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม"
Next Article ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มศว ประสานมิตร ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 18.00 น.
Print
875 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top