1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
โครงการจัดบริการเช่า / ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557                 ด้วยมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายงานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการจัดบริการให้ เช่า...
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557...
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง” วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4574 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท รายละเอียด Download
next
prev