1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมงาน "วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี" ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2 (เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย)
มูลนิธิการศึกษาไทย – เอมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2558 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง...
Chulalongkorn University Language Institute (CULI) and The Language Institute of Thammasat University (LITU)  Invitation to 1ST CULI-LITU International Conference 2014 October 16-17, 2014 October...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4108 คณะมนุษยศาสตร์   ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4108 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก...
next
prev