1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
ประกาศ มหาวิทยาลัยจะมีการตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าแรงสูงในหลายจุดและจะมีการดับกระแสไฟฟ้าทุกอาคาร ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00- 14.00 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศให้ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เป็นระยะเวลา 1 ปี ในระหว่าง เดือนเมษายน 2558 - มีนาคม 2559 ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sumitomo.or.jp/e/ กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 31...
Newton Researcher Links travel grants 2014
วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557
สกว. และ British Council เปิดรับสมัครนักวิจัยระดับปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการ Newton Researcher Links travel grants 2014 CLOSING 20 NOVEMBER. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/education/science/newton
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Download
next
prev