Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการจัดค่ายกล้าวรรณกรรม และ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 17
Prapawan Tantrakul

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการจัดค่ายกล้าวรรณกรรม และ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 17

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมการ์ตูนไทย และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด “ความรัก ความหวัง พลังคนรุ่นใหม่” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วัน 3 คืน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2565 รวมผู้เข้าร่วม 107 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โดยในงานนี้ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมเปิดงานและเสวนาหัวข้อ “เพาะกล้า : สานฝันสู่วันใหม่” นอกจากนี้ยังเป็นผู้กล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปีนี้ทางผู้จัดได้เปิดโอกาสให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน ได้แก่

นายกรกมล ทองหุ้ม

นางสาววิลาสินี ศิริวงษ์

นางสาวฐิตาพร อินทร์แพทย์

นางสาวกชพร จงประสิทธิ์

ขอบคุณภาพถ่ายและข่าวจาก CSR CPALL

อ่านรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมได้ที่: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vuAbsuKaoRCDSXa11oN1aqiDPQRXtb7NyfbJ5L5jnMH6PrUVMK8TNRhSzWL7btW9l&id=100064893991920&mibextid=IjBpn5

 

The Office of Social and Environmental Affair, C.P. All Public Company Limited in cooperation with Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University; Thai Writer Association; Thai Cartoon Association and Association of Thai Language Teachers of Thailand, held two projects: (1) Literature Camp for Novice Writers and (2) Decoding our Cartoonists Camp, Batch 17 in the concept of “Love, Hope, and the Power of Youth”. 107 adolescent writers and cartoonists were selected to participate in the workshop at Baan Phu Waan Pastoral Training Centre, Nakhon Pathom province from 1st to 4th October 2022 .

We were honored to have Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean of the Faculty of Humanities as an honored speaker in the opening and closing ceremony and gave a speech on the topic of “Smart Investment: To Make our Dreams Come True”.

HUSWU student representatives also attended the projects:

Kornkamol Thonghum

Wilasinee Siriwong

Thitaporn Inthaphaet

Kordchaporn Jongprasit.

Previous Article คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
Next Article ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์และศิษย์เก่า สาขาภาษาเกาหลี มศว ที่ได้รับทุนวิจัยเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย
Print
496 Rate this article:
3.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top