Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร "นักวิชาการเงินและบัญชี" สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร "นักวิชาการเงินและบัญชี" สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร "นักวิชาการเงินและบัญชี" สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=31482

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)

ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร.0 2649 – 5000 ต่อ 16079

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Justin James Bartlett ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากครอบครัวมนุษยศาสตร์ให้เป็น The Best of the Best Lecturers
Next Article ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2”
Print
1130 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top