Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตอบโต้ได้ Super Siblings of Special Kids

ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตอบโต้ได้ Super Siblings of Special Kids

ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตอบโต้ได้ Super Siblings of Special Kids เปิดให้ชมและดาวน์โหลดได้ฟรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าชมและดาวน์โหลดผลงานชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตอบโต้ได้ Super Siblings of Special Kids เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กพิเศษ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดได้ฟรี https://supersiblings.swu.ac.th/

Super Siblings of Special Kids เป็นผลงานจากโครงการวิจัยนำโดย ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. พิชญา นิลรุ่งรัตนา จาก สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อ.ดร. กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาครอบครัว ซึ่งผลงานเรื่องและภาพในหนังสือชุดเป็นผลงานของศิษย์เก่าสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กและเพื่อน เป็นผลงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีเด็กพิเศษ ให้เด็กธรรมดาที่มีพี่หรือน้องเป็นเด็กพิเศษได้อ่านเพื่อรู้วิธีการปฏิบัติตัวและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะมีเพื่อนที่มีประสบการณ์มีพี่น้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนกัน ในขณะที่บุคคลทั่วไปก็สามารถอ่านเพื่อเปิดใจทำความเข้าใจเด็กพิเศษได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: ขณะนี้ผลงานสามารถรับชมได้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และโน้ตบุคเท่านั้น ยังไม่สามารถรับชมผ่านหน้าจอไอแพดหรือโทรศัพท์มือถือได้

 

[For your information]
The Super Siblings of Special Kids interactive e-book series is free to view and download at https://supersiblings.swu.ac.th/

Anyone who is interested in this e-book series can view and download it to strengthen family relationships with kids with special needs.
This e-book series received funding from the Safe and Creative Media Development Fund.
Super Siblings of Special Kids is the result of a research project led by Asst. Prof. Dr. Suthawan Hankajornsuk, Lecturer of Faculty of Education, Srinakharinwirot University, together with Lecturer Dr. Pichaya Nilrungratana from the BA program in Children's Literature, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, and Dr. Kobboon Puengpradit, an expert in psychology and family counseling.
The stories and pictures in the book series are the works from the alumni of the BA program in Children's Literature and Friends for ordinary children who have special siblings. This series is for you to read and know how not to make your siblings feel lonely because they also have you as well. The general public can read to understand children with special needs too.
Currently, this Super Siblings of Special Kids interactive e-book series can only be viewed on computer screens and notebooks. It is still unavailable to watch via iPads or mobile phone screens.

 

Previous Article SWU x GMM AUDITION มศว ผนึกกำลัง แกรมมี่ เปิดรับสมัครออดิชั่น ค้นหาศิลปินใหม่ ที่จะมาร้องบทเพลง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ ทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล”
Print
606 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top