Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

อบจ.นครสวรรค์ ให้ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี - ปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

อบจ.นครสวรรค์ ให้ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี - ปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

[ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

🎓 👨‍🎓อบจ.นครสวรรค์ ให้ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี - ปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล)

โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์

📂ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง

ได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

🔻ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

✅ 📲โทร.088-2783362 หรือ

📲 ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ ผู้ประสานโครงการ โทร. 089 – 6954888

Previous Article ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "การแนะนำชุดวิชาเลือกเสรียุคใหม่สำหรับนิสิต มศว"
Next Article ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565
Print
1277 Rate this article:
4.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top