Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

26 เมษายน 2566 สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก

26 เมษายน 2566 สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก

26 เมษายน 2566 สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก ได้รับเกียรติจาก คุณอลีน เฉลิมชัยกิจ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ไดฟุกุ บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ การแปลและการจัดพิมพ์หนังสือแปลแนวการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น

Previous Article 27 เมษายน 2566 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์
Next Article งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” 74 ปี มศว 2566 และร่วมพิธีวางพานพุ่ม ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
Print
116 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top