คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search
image
image

กิจกรรมนิสิต

More
image

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

More
image

วินัยนิสิต

More
image

สวัสดิการนิสิต

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล” Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”

RSS

บทสัมภาษณ์

แนะนำบุคลากรและงานของฝ่ายฯ

image
image
image
image
image

เครือข่ายศิษย์เก่า

More
image

สโมสรนิสิต

More
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top