คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search
image

งานทรัพยากรบุคคล

จำนวนบุคลากร

95

สายวิชาการ

16

อาจารย์ชาวต่างชาติ

28

สายปฏิบัติการ

image

การมอบอำนาจ
ให้ผู้ปฏิบัติการ
แทนอธิการบดี

More
image

จรรยาบรรณ

More
image

สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

More
image

การพัฒนาบุคลากร

More
image

แบบฟอร์ม

More
image

กิจกรรม

More
image

นางสาวรัชฎา แสงตะวัน
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16079
email : rutchada@g.swu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Tel :  02 649 5000 ต่อ 16079 
Fax:  02 260 1914
Email:  rutchada@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top