Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Recycle ขวดพลาสติกเป็นจีวร
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Recycle ขวดพลาสติกเป็นจีวร

[ส่วนกิจการนิสิต]

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Recycle ขวดพลาสติกเป็นจีวร !
เพื่อโลกที่ยั่งยืน อิ่มใจ ได้บุญ พร้อมดูแลโลกไปพร้อมกัน
และสามารถนำมาแลกรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้
โดยเปิดรับบริจาคเฉพาะขวดน้ำพลาสติกใส (PET) ขนาด 1.5 ลิตร และมีสัญลักษณ์ เบอร์ 1 PET/PETE เท่านั้น
• ขวดจำนวน 15 ใบ นำมาแลกได้ จำนวน 5 ชั่วโมง
• ขวดจำนวน 60 ใบ นำมาแลกได้ จำนวน 30 ชั่วโมง และ 1 กิจกรรม
สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2565 นี้
** กรณีการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชน

จัดส่งมาที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้นิสิตจะต้องระบุ E-mail ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่ง QR Code สำหรับลงทะเบียนและรับการบันทึกกิจกรรม

หมายเหตุ
• กรณีบริจาคจำนวน 60 ใบ แลกรับ จำนวน 30 ชั่วโมง และ 1 กิจกรรม ได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น
• กรณีบริจาคจำนวน 15 ใบ แลกรับ จำนวน 5 ชั่วโมง และสามารถสะสมจำนวนชั่วโมงได้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม แต่จะไม่ได้รับการบันทึกจำนวนกิจกรรม
• กรณีนิสิตจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชน ทางส่วนกิจการนิสิตจะไม่รับผิดชอบต่อความตกหล่น หรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับพัสดุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โทร 0-2649-5000 ต่อ 15351

Let's turn plastic bottles into something useful— "Plastic Bottles as Monk's Robes".
SWU students are encouraged to submit "1.5 Liter Plastic Bottles: PET/PETE #1" to the Student Affairs Division for volunteer hours and to help save the environment.

Procedures:
Send the bottles and your email address to ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
The officer in charge will contact you via email and send the QR Code for registration and activity record.

Conditions:
A
60 bottles— “1.5 Liter Plastic Bottle: PET/PETE #1” = 30 volunteer hours and 1 activity stamp.
B
15 bottles—“1.5 Liter Plastic Bottle: PET/PETE #1” = 5 volunteer hours

Activity Period: 1 June - 31 July 2022

Remarks:
For the condition A
60 bottles—“1.5 Liter Plastic Bottle: PET/PETE #1” = 30 volunteer hours and 1 activity stamp, you will be qualified to participate in this activity for ONE time only.

For the condition B
15 bottles—“1.5 Liter Plastic Bottle: PET/PETE #1” for 5 volunteer hours, you will not be able to have an activity stamp.

We will not be held liable for any damage or lost packages of the bottles as a result of the delivery process.
For more information, please contact the Office of Student Activity, Student Affairs Division, 1st floor, Office of President or call 0-2649-5000 ext. 15351.

 

Previous Article โครงการพัฒนางานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 2-64 โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล
Next Article ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)
Print
1282 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top